සුභසෙත ජනතා පැතුමයි සැමදා

S U Cසුභ‍සෙත ජනතා - පැතුමයි සැමදා අදහස පෙරදැරිකරගනිමින් ප්‍රදේශයටත් ඉන් පිටතටත් මුලු රටටත් සේවයන් සපයන අප සීතාවකපුර නගර සභාව ලෙස බොහෝදුරක් සාර්ථකව පැමිණ ඇත්තෙමු.
අභිමානවත් ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන සීතාවක රාජධානියේ අප බල ප්‍රදේශය ව්‍යාප්තව ඇත. සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අවිස්සාවේල්ල නගර සීමාවේ උතුරින් කැළණිගගේ මධ්‍ය රේඛාවද නැගෙනහිරින් සීතාවක ගගෙහි මධ්‍ය රේඛාව හා බටහිරින් පුවක්පිටිය ඇලෙහි මධ්‍ය රේඛාව ලෙසත් සීමා මායිම් නිවැරදි ලෙසම දැක්විය හැක. ‍‍‍
ඓතිහාසික අප පුරවරය හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට (කෑගල්ල, හැටන්, රත්නපුර, කොළඹ) පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් ලගාවිය හැකි වීම මෙපුරවරයේ ඇති සුවිශේෂී භාවයයි. සියලුම ජනවර්ග හා සියලුම ආගම් වලට අයත් අප ප්‍රදේශ වැසියන් අන්‍යෝන්‍ය සංහිදියාවකින් කටයුතු කිරීම අප පුරවරය ලද තව
ත් භාග්‍යයකි.
සියලුම පක්ෂ විපක්ෂ සභිකයින්, සියල්ලන්ගේම යහ සාධනය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මකව ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශ්‍රී ලංක‍ාවේ සීඝ්‍ර සංවර්ධන පියවරයන්ට සෘජුවම දායකවීමට අපට හැකියාව ලැබී ඇත.‍
ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පාලන ආයතනයක් ලෙස නව ආදායම් මාර්ග නිර්මාණය කරගනිමින් මුලු මහත් ජනතාවටම බලාපොරොත්තු වනවාටත් වඩා සේවාවන් සපයමින් පියවරින් පියවර ඉදිරියටම පියනගන සීතාවකපුර නගර සභාව තවදුරටත් දිරිමත් කරමින් සංවර්ධනය යන්නට නව අරුත් එක්කරන්නට අප හා අත්වැල් බැදගන්නටත් ආරාධනා කිරීමට අමතක නොකරන්නෙමු.